Välkommen.

”Two kinds of people are staying on this beach! The dead and those who are going to die! Now, let’s get the hell out of here!”

Big Red One Sverige är en ideell historisk förening vars medlemmar genom reenactment, eller levande historia, fördjupar sig i historiken kring den Amerikanska 1:a infanteri divisionen under andra världskriget.

Utifrån historiska källor & dokument återspeglar Big Red One Sverige den tidstypiske soldaten  under perioden 1942-45.

Vi deltar även vid historiska evenemang & reenactments för att levandegöra historiken kring detta historiska förband.

Välkommen!

 

Posted in Okategoriserade | 1 Comment