Om

Vad är syftet med vår förening?

Vi vänder oss till dig som instämmer i en eller flera av följande:– Du är intresserad av hur en amerikansk soldat levde under kriget, och vill klä dig i rätt uniform, bära rätt utrustning och leva i fält som de gjorde.

– Du är mycket intresserad av Andra världskriget och vill förstå soldatens liv bättre än vad böcker och dokumentärfilmer kan förmedla
– Har ett amerikanskt militärfordon från WW2 och vill använda och visa upp det i ett militärt sammanhang på träffar för veteranfordon och på privata träffar

– Samlar på saker från kriget och vill använda dem ”på riktigt”, i ett större sammanhang

– Vill åka på studieresor till Europas slagfält med likasinnade, ibland i fordon och uniform från den tiden

Våra medlemmar finns över hela Sverige, från Falun i norr till Höllviken i söder.

Vi samarbetar med övriga WW2-föreningar runt om i Sverige och har börjat skapa kontakter med andra 1 Inf Div-föreningar ute i Europa. Vi planerar att deltaga i ett större evenemang utomlands varje år och så många inhemska som möjligt.

Då vi har väldigt många fordon deltar vi ofta i mindre och större fordonsträffar och utställningar. Här sätter vi även upp displayer med tält, utrustning och berättar om vår verksamhet.

——————————————————————————
Politik och ideologi

U.S. 1st Infantry Division – Living history group, är en oberoende förening utan samarbete med eller kopplingar till organisationer vilka återspeglar politiskt färgade militärhistoriska enheter. Föreningen skall ej heller sammankopplas med några projekt vilka ligger utanför det rent militärhistoriska området.

Föreningen är en opolitisk och ideell förening som varken stödjer eller samarbetar med några politiska organisationer eller partier. Vi stödjer vidare inga organisationer vilka utnyttjar militärhistoriska teman i syfte att föra en politisk agenda.

Vårt syfte är endast och allenast att återskapa samt spegla militärhistoriska aspekter i ett pedagogiskt och kulturhistoriskt avseende. Föreningen har inte på något sätt till syfte att glorifiera våld och krig.

Vi fördömer de brott och övergrepp mot mänskligheten vilka kriminella regimer så som nazityskland, Sovjetunionen m.fl historiskt gjort sig skyldiga till. Denna förening med samtliga medlemmar motsätter sig alla former av rasism och antisemitism, våld mot medmänniskor, odemokratiska åsikter och diskriminerande handlingar.

Med vördnad inför de människor vilka fallit offer för krigsförbrytelser och totalitära regimer beviljas ingen som inte respekterar ovan åsikter medlemskap i föreningen. Kontakta inte oss om ni inte delar vår syn, vi är helt enkelt inte intresserade av era intoleranta åsikter.